doneren

STICHTING CULTUREEL CENTRUM TOREN


Als Stichting maken we geen winst, dus kunnen wij uw giften heel goed gebruiken. Die donaties willen wij graag aanwenden om een podium te bieden aan musici, bands, dansgroepen, maar ook scholen en opleidingsinstituten zoals het Middelbaar Onderwijs, conservatoria en (media)academies.


Wilt u ons steunen, dan kunt u een bedrag overmaken op onze bankrekeningnummer:

NL34 RABO 0118 3240 20

t.n.v. Stichting Cultureel Centrum Stompe Toren


Namens ons en onze vrijwilligers, heel erg...

logoS
CCST © 2021-2022 • design: GaabWeb